Одговори на коментар

Ja sam pokušao da vratim ali me u tome nisu sprečili albanci već lokalni srbi rečima ti si otišao šta ćeš ovde.