Одговори на коментар

Da,mi Srbi smo najveće budale zato što dozvoljavamo vama šiptarčićima (kozo j.....)i previše.Skinite nam se više sa grbače i čuvajte vaše koze. U tome ste najbolji