Срби за Србе-СМС на 7763
Вести
ДУХОВНИ НЕИМАР КОСОВСКОГ ПОМОРАВЉА - четвртак, 22 август 2019 21:53
Дичићи из Страже ће добити нову кућу! - недеља, 16 децембар 2018 23:04

Ахтисаријев план

Ахтисаријев план

ИЗВРШНИ РЕЗИМЕ

1. Опште 

Циљ Свеобухватног предлога за решење статуса Косова је да дефинише одредбе неопходне за једно будуће Косово које је способно за живот, одрживо и стабилно. Предлог укључује детаљне мере које ће обезбедити промовисање и заштиту права заједница и њихових чланова, ефикасну децентрализацију власти као и очување и заштиту културног и верског наследја. Поред тога, Решење прописује уставне, економске и безбедносне одредбе чији је заједнички циљ да допринесу развоју мултиетничког, демократског и просперитетног Косова. Важан елеменат Решења је мандат за будуће медјународно цивилно и војно присуство на Косову како би се надгледала примена Решења и пружила помоћ надлежним властима Косова у обезбеђивању мира и стабилности широм Косова. Одредбе Решења ће имати правну снагу изнад свих других правних одредби на Косову. 

2. Одредбе Решења 

Решење се састоји од главног дела у којем се налази четрнаест чланова који успостављају кључне принципе и дванаест анекса којима се ти принципи разрађују. 

 • Косово ће бити мултиетничко друштво, које ће управљати само собом демократски и уз пуно поштовање владавине закона, највиших медјународно признатих стандарда људских права и основних слобода, и које промовише мирну и просперитетну егзистенцију свих својих становника. 

 • Косово ће усвојити Устав како би се такви принципи заститили. Иако Решење не прописује комплетан Устав, оно дефинише кљуцне елементе који морају бити део Устава. 

 • Косово ће имати право да преговара и закључује медјународне споразуме, укључујући и право да тражи чланство у медјународним организацијама. 

 • Централни елемент Решења је заштита и промовисање права чланова заједница. Решење се бави кључним аспектима који треба да буду заштићени, укључујући културу, језик, образовање и симболе. Оно такодје предвидја конкретне механизме представљања за чланове не-албанских заједница на Косову у кључним јавним институцијама како би се очувало и подстакло њихово ефикасно и активно учешће у јавном животу. Како би се у законодавном процесу заштитила права чланова не-албанских заједница на Косову, Решење такодје предвидја да одредјени таксативно набројани закони могу бити усвојени само уколико већина не-албанских чланова косовске Скупштине пристане на њихово усвајање. 

 • Решење даје широк предлог за децентрализацију, који је по опсегу обиман и има за намеру промовисање добре власти, транспарентности и ефикасности јавних услуга. Предлог се посебно концентрише на конкретне потребе и бојазни заједнице Срба на Косову, који ће имати високи степен контроле над својим пословима. Елементи децентрализације укључују интер алиа, нове општинске надлежности у општинама у којима су Срби већина (као што је то случај код секундарног здравственог осигурања и висег школства); широку општинску аутономију у финансијским питањима, укључујући и могућност примања финансирања из Србије које је траспарентно а намењено широком спектру општинских активности и намена; одредбе о медју-општинском партнерству и преко-границној сарадњи са институцијама у Србији; и оснивање шест нових, или значајно проширених, општина у којима су Срби већина (Грачаница, Ново Брдо, Клокот, Ранилуг, Партес, Северна Митровица). 

 • Решење такође предвиђа правосудни систем на Косову који би био јединствен, независан, професионалан и непристрасан и који би омогућавао свим лицима на Косову приступ правди. Оно такође предвиђа механизме који треба да обезбеде да систем правосуђа укључује све, а да састав судија и јавних тужилаца одражава мултиетнички карактер Косова. 

 • Одредбе о заштити и промовисању верског и културног наследја ће осигурати слободно и неометано постојање и функционисање српске православне цркве (СПЦ) на Косову. Више од четрдесет кључних верских и културних локалитета ће бити окружено Заштитним зонама како би се спречило било какво ометајуће комерцијално или индустријско пословање или изградња, и како би се очувало културно достојанство оваквих места. Решење такодје налаже успостављање додатне физичке заштите за одредјене изабране објекте. СПЦ и њена интерна организација ће експлицитно бити признате од стране косовских власти и биће им дата неповредивост њихове имовине као и ослобадјање код плаћања пореза и царинске олаксице. СПЦ на Косову ће такодје имати слободу да одржава везе са СПЦ у Београду. 

 • Све избеглице и интерно расељена лица са Косова имаће право на повратак и повраћај њихове имовине и личне имовине. Решење такође позива Косово и Србију да у потпуности сарађују са Међународном комисијом Црвеног крста како би се утврдила судбина несталих лица.
 • Решење укључује конкретне одредбе које имају за циљ промовисање и обезбедјивање одрживог економског развоја на Косову. Решење прописује транспарентне поступке за ресавање спорних имовинских захтева и за наставак процеса приватизације, обоје са значајним учешћем медјународне заједнице. Поред тога, Решење дефинише механизме за одредјивање косовског учешћа у спољном дуговању Србије и за решавање питања реституције имовине. 

 • Решење такође предвиђа успостављање професионалног, мултиетничког и демократског безбедносног сектора на Косову, подстичући значајно локално учешће у његовом развоју, али уз задржавање извесног нивоа међународног надзора неопходног за крајњи успех у овом осетљивом подручју. Полицијске снаге Косова ће имати јединствени ланац команде на целом Косову са локалним полицајцима који ће одражавати етнички састав општина у којима раде. У општинама на Косову где су Срби већински део становништва, скупштине општина ће имати веће надлезности код избора командира локалне станице. Нове професионалне мултиетничке Снаге безбедности Косова (СБК) ће бити успостављене у року од годину дана. Оне ће имати највише до 2.500 активних припадника и 800 резервиста. Решење предвиђа да ће садашњи Косовски заштитни корпус (КЗК) бити расформиран у року од једне године. 

 • Имајући у виду да це испуњавање обавеза од стране Косова у складу са Решењем захтевати широк распон сложених и тешких активности, Решење предвиђа будуће међународно присуство које ће надзирати и помагати одговарајуће напоре косовских власти. Ово присуство се састоји од три главне компоненте: 

 • Међународни цивилни представник(МЦП), који је истовремено и Специјални представник Европске уније, биће постављен од стране Међународне управне групе (МУГ) која је састављена од главних медјународних заинтересованих учесника. МЦП ће имати највиша овлашћења за надзор над применом Решења. МЦП ће имати конкретна овлашћења која ће бити додељена њему/њој, како би био/била у могућнодти да предузима акције неопходне за надзор и обезбеђење успешне примене Решења. Ово укључује овлашћење да поништи одлуке или законе донете од стране косовских власти и да казни или смени јавне функционере за ције акције МЦП оцени да нису у складу са словом или духом Решења. МЦП ће такодје бити коначна инстанца на Косову у вези цивилних аспеката Решења. 

 • Европска Мисија за политику безбедности и одбране (ЕМПБО) ће надгледати, водити и саветовати у вези свих подручја везаних за владавину закона. Конкретно, она ће помагати Косову у развоју ефикасне, правичне и репрезентативне полиције, правосудних, царинских и казнено-поправних институција, а имаће и овлашћење да преузме друге одговорности како би обезбедила одржавање и промовисање владавине закона, јавног реда и безбедности. 

 • Међународно војно присуство ће под руководством НАТО-а и заједно са МЦП, а као подршку косовским институцијама, осигурати безбедно и сигурно окружење широм Косова, све дотле док те институције не буду у стању да у пуној мери преузму одговорности у вези безбедности. 

 • Ради помоћи у надзору који је неопходан за успешну примену Решења, биће потребно широко присуство ОЕБС-а (Организација за европску безбедност и сарадњу) на терену на Косову. 

  3. Примена Решења

 • Након ступања на снагу Решења, биће прелазни период од 120 дана, током којег ће постојећи мандат УНМИК-а остати непромењен. Како би се омогућио непосредни надзор над применом Решења од стране Косова, МЦП ће имати овлашћење да надгледа ту примену и даје препоруке УНМИК-у о акцијама које треба предузети како би се обезбедило поштовање Решења. 

 • Током прелазног периода ће Скупштина Косова, уз консултације са МЦП-ом, бити одговорна за усвајање устава и закона неопходних за спровођење Решења. Нови Устав и закони ће ступити на снагу одмах након истека прелазног периода. 

 • На крају прелазног периода мандат УНМИК-а ће престати и сва законодавна и извршна власт која је била дата УНМИК-у биће комплетно пребачена на власти Косова у складу са Решењем. 

 • У року од девет месеци након ступања на снагу Решења, треба да се одрже општи и локални избори. 

 • Мандат МЦП-а ће се наставити све док МУГ не утврди да је Косово извршило примену услова Решења.

  Свеобухватни план

 • Газиместан 2012. године

   

  patrijarh

  Мудрости патријарха Павла

  Верујући у Господа остварујемо смисао живота...

  Понављам и себи и вама, и нас је Господ послао у наше време и поставио задатке које сваки од нас треба да изврши, и у својој породици, и у друштву, и у Цркви, и у целом човечанству...

  Злочини над Србима на Косову и Метохији

  Крвава жетва 1999. у Старом Грацку

   

  23. јула 1999. године у Старом Грацку код Липљана на њиви зверски је убијено четрнаест

  Више

  Крематоријум за Србе - Клечка

   

  Село Клечка , 27. август 1998.

  Српска полиција открила је кремациону пећ у фабрици

  Више

  Убиство шесторо српских младића у кафићу ''Панда'' у Пећи

  Светислав, Зоран, Драган, Вукота и два Ивана недужно гледају са читуља, Пећ се претворила у град
  Више

  Страдање фамилије Костић из Ретимља

  Породицу Костић из Ретимља код Ораховца називају најтрагичнијом породицом на Косову. Најпре је
  Више

  Отац Харитон Лукић

  Медју бројним зртвама Косовско-метохијске трагедије су монаси Манастира Светих Архангела, Отац
  Више

  Злочини гњиланске групе

  Против 17  чланова озлоглашене банде, Тужилаштво за ратне злочине Србије крајем  јуна је
  Више

  Злочин у Гораждевцу

  13. августа 2003. године у Гораждевцу убијена су српска деца. Многи међународни званичници

  Више

  17. март 2004. - ПОГРОМ

  СРБИ УБИЈЕНИ У МАРТОВСКОМ ПОГРОМУ 2004. ГОДИНЕ

  • СПАСОЈЕВИЋ БОРИВОЈЕ (1941) из Косовске Митровице,
  Више

  Напад на аутобусе код Подујева

  16. фебруара 2001. године извршен је терористички напад  на аутобусима Ниш Експреса у Ливадицама

  Више

  Убиства у Церници

  01.09.2003. године

  Миломир Савић, рањен у нападу у Церници, подлегао повредама

  Новица

  Више

  Списак убијених Срба

  • СПИСАК УБИЈЕНИХ СРБА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ ОД ДОЛАСКА КФОРА 1999. ГОДИНЕ

  Овај списак

  Више

  Списак киднапованих Срба

  Овај списак није комплетан (ако знате имена убијених Срба који се не налазе на овом списку

  Више

  Распеће Ђорђа Мартиновића

   

  “Шиптарски терористи набили га на колац пpвoг маја1985г. 
  Истина скривана пeтнaecт година.

  Више

  ПРАВОСЛАВНИ ХРАМОВИ УНИШТЕНИ ОД ДОЛАСКА КФОРА И УНМИКA

  На списку се налази 140 уништених православних објеката на Косову и Метохији од 1999.
  Више

  Обећања политичара

  Део Вулинових (не)испуњених

  јануар 2013. - Немојмо да уносимо немир међу Србе на

  Више...

  Остају српске институције на

  Србија не сме да дозволи да Срби на Косову и Метохији
  Више...

  Нећу се смирити док Косово и

  БЕОГРАД, 21. фебруара 2008. 
  Николић је, говорећи
  Више...

  Како је нестао акциони план?

  Од 17. фебруара ове године, када су косовскe институције

  Више...

  Никада нећемо признати

  Министар спољних послова Србије Вук Јеремић поновио је

  Више...

  Никада нећемо признати Косово

  07. јануар 2012 - Председник Србије Борис Тадић

  Више...

  gorazdevac zlocin

  sporazum o reg preds

  1244

  djordje martinovic

   

   

  Будите у конткту са нама

  www.kosmet.net YOUTUBE канал

  Style Setting

  Fonts

  Layouts

  Direction

  Template Widths

  px  %

  px  %